Školní A-Z kvíz - tradiční akce školy, která vznikla podle vzoru televizní soutěže pro malé i velké. I u nás mají šanci zasoutěžit si všichni, kterým není cizí základní pravidlo hry.

Otázky jsou připravené podle věkových kategorií nejen z oblasti hlavních vyučovacích předmětů, ale také z oblasti her, pohádek, filmů, zálib, dovedností a každodenního života. Vítězové si odnášejí malou sladkou odměnu a ti ostatní chuť zkusit to zase příště.

Tato akce probíhá vždy v listopadu souběžně se švihadlovou olympiádou.