Ve školním roce 2004/2005 jsme začali začleňovat environmentální výchovu jako velice tvůrčí činnost, při které žáci velmi snadno pochopili, co tento složitý výraz znamená.

Navázali jsme při tom na kroužek Ekologický, který v té době vedla na škole p. uč. Sokolová. Jednou měsíčně v průběhu roku jsme této výchově věnovali celý den - na určité téma. Součástí byl i sběr plodů pro lesní zvěř na zimu, beseda se členem mysliveckého sdružení, třídění odpadu a jeho význam -"Tonda Obal na cestách" výtvarná soutěž "Třiďme odpad, má to smysl" , roční období v obrazech, měsíce roku v obrazech, projektový den o vodě "Jak jsem potkal vodu", "Voda bez hranic", Den Země + Vesmír,...

Vznikla tak i mimořádná výtvarná dílka, která zdobí prostory naší školy.

Ve školním roce 2009 - 2010 se naše škola zapojila do celostátního školního recyklačního programu pod záštitou MŠMT ČR pod názvem RECYKLOHRANÍ. V průběhu trvání programu plní žáci nejrůznější úkoly, vyhlašované na internetových stránkách, týkajících se problematiky recyklace odpadů -výroba 3D modelů, obrázků, účast na exkurzích, ...