,

Akce preventivního programu splňují plán prevence patologických a sociálních jevů. Zahrnují sportovní, výtvarné, kulturní a společenské aktivity, které rozvíjejí vzájemnou spolupráci, mezilidské vztahy a toleranci. Žáci tím získávají dovednosti a učí se novým postojům, které využijí v každodenním životě. V posledních letech se v rámci spolupráce s OO Policie ČR Kraslice žáci účastní akce s názvem Vestičky a probíhala i dopravní výchova na 1. stupni s názvem Ajax.

V průběhu let to byly např.:

Advent

Barevný den

Besídka pro seniory v Rotavě

Olympiáda

Paralympiáda

Čtenářský deník 09 , 10 ,

Umět říci "NE"

Já, šikana a my

Martinské posvícení 09 , 10 ,

Turnaj ve vybíjené

OO za MU - cvičení v přírodě 07 , 08 , 09 , 6/10 , 9/10 , 15 ,

OO za MU- cvičný požární poplach

SHM 08 , 10 ,

společné akce s OO Policie ČR Kraslice , Vestičky

spolupráce s HS ČR okrsek Bublava ,

nejrůznější besedy a tématické exkurze.