Stonožkové pexeso - ojedinělá akce, do které se naše škola zapojila na začátku školního roku 2007/2008 - dne 27. 9. 07. Stejně jako naše škola, se i jiné mohly o této akci dovědět prostřednictvím mailu od patrona celé akce - poslance PS Parlamentu ČR Jaroslava Fialy.

Akci " Pokus o národní rekord v kreslení stonožkového pexesa" pořádala Lucie Čechová ve spolupráci s Knihovnou K. H. Máchy v Litoměřicích. Vyráběly se kartičky o velikosti 10 x 10 cm s vlastnoručně nakresleným obrázkem - každé dítě pouze jednu identickou dvojici. Akci hodnotila Agentura Dobrý den.

Naše škola se pro zúčastnění v akci rozhodla velmi rychle a vyhradila pro ni výtvarné dopoledne. Všichni žáci školy byli rozděleni do několika skupin. Každou skupinu měly na starosti 2 paní učitelky. Pro práci jsme zvolili téma PODZIM a PODZIMNÍ PŘÍRODA. Napříč věkovým rozdílům, výtvarným dovednostem i individuálním schopnostem vznikla překrásná výtvarná dílka hodna obdivu.