Školská rada pracuje pro období 2017/18 - 2019/20 v tomto složení:

za pedagogický sbor

- Mgr. Renata Valenová - předsedkyně ŠR

- Mgr. Jana Klvačová - zapisovatelka ŠR

za rodiče

- pí Věra Brožová- členka ŠR

- p. Václav Kratochvíl- člen ŠR

za zřizovatele

- Bc. Jitka Odehnalová - členka ŠR

- Bc. Dagmar Malečková - členka ŠR