Od školního roku 2011-12 jsme vyučovali již ve všech ročnících základní školy podle vlastního ŠVP s názvem "Společně k samostatnosti" kód oboru 79-01-C/01 Základní škola.

Od září 2016 byla zrušena příloha RVP ZV - LMP, podle níž byl ŠVP vypracován.

Od školního roku 2015-16 vyučujeme již ve všech ročnících speciální školy podle o ŠVP s názvem "Společně pro život" kód oboru 79-01-B/01 Základní škola speciální. Dokument vytvořili všichni pedagogičtí pracovníci školy podle RVP ZŠS.

Od školního roku 2012-13 se žáci s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami vzdělávají dle ŠVP "Společně pro život", který byl dopracován dle RVP ZŠS Díl II.

Od školního roku 2011- 12 jsme otevřeli Přípravnou třídu Duhová kulička, ve které se vyučuje podle vzdělávacího programu "Společný krok, do školy skok", vytvořeného dle RVP PV jako příloha ŠVP ZŠ. (PT nebyla ve školním roce 2017/18 a 2018/19 otevřena z důvodu nenaplnění zákonného počtu dětí.)

Od školního roku 2012 - 13 jme otevřeli oddělení školní družiny "Kamarádi", ve které dochází k naplňování zájmového vzdělávání podle vlastního ŠVP zejména u dětí z PT, žáků prvního stupně a dojíždějících žáků bez ohledu na věk.

Od září 2017 se vyučuje podle nového ŠVP s názvem "Společně pro život" , který je zpracován dle RVP ZV a RVP ZŠS Díl I a Díl II. ŠVP obsahuje výstupy pro základní vzdělávání i s rozpracovanými minimálními výstupy (79-01-C) a výstupy původního ŠVP "Společně pro život" (79-01-B/01).

Učební osnovy (kapitola 5) je k nahlédnutí ve škole.