ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY proběhne dne 17. dubna 2019 i v budově naší školy - plakát.

Informace pro rodiče: k zápisu je nutný občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Žádost o přijetí

Dotazník školní zaralosti

Přidělení ragistračního čísla

Zápisní list