MěK - beseda s ilustrátorem A. Dudkem - říjen 2010