logoeu

Naše škola se zapojila do výzvy "EU peníze školám", kterou vyhlásilo MŠMT v rámci ESF a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

V rámci této výzvy nám byl schválen projekt "Otevřená škola", jehož cílem a klíčovou aktivitou je rozvoj čtenářské a informační gramotnosti a zkvalitnění a zefektivnění výuky prostřednictvím ICT. Tyto cíle budou naplňovány vytvářením inovovaných materiálů pro výuku. Vzdělávání pedagogů v daných oblastech bude sloužit jako doplněk, který umožní navýšení efektivity celého projektu.

V rámci realizace klíčové aktivity jsme vytvořili celkem 12 ucelených sad výukových materiálů v oblasti zkvalitňování využití ICT ve výuce. Sady výukových materiálů jsme ve školním roce 2010/2011 pilotně ověřili v 5., 6., 7., 8. a 9. ročníku ZŠp. Všechny výukové materiály jsou mezi pedagogy sdíleny prostřednictvím místní sítě LAN. Výukové materiály si může případný zájemce vyzvednout osobně v naší škole.

 

Sady výukových materiálů se týkají těchto předmětů / učiva:

Přírodopis 6. - 9.ročník

Dějepis 6. - 9. ročník

Český jazyk - vyjmenovaná slova

- měkké a tvrdé souhlásky

- pravopis u/ů/ú

- shoda podmětu s přísudkem

- čtenářský deník

 

e-mail autora, který na požádání poskytne sady jiným pedagogům ZŠ v ČR