Naše škola se na začátku školního roku 2006/2007 stala jednou z partnerských škol projektu "Sociální výchova a předprofesní příprava žáků Základní školy praktické a Základní školy speciální".

V rámci projektu a v návaznosti na předmět Sociální výchova, který se vyučuje v 7., 8. a 9. ročníku, byla výuka ve školním roce 06/07 a 07/08 rozšířena o:

- individuální doučování ( Čj, M )

- základy Aj

V průběhu školních roků 06/07 a 07/08 se uskutečnila celá řada akcí, jež zahrnovaly aktivity pro žáky,ale i pro pedagogy. Tyto akce naplňovaly cíle projektu. Konaly se konference žáků, které napomáhaly překonávat ostych z cizího prostředí, nabízely aktivity, při nichž si žáci ověřovali své dosažené kompetence a znalosti, a kombinovali dovednosti z oblastí Občanské výchovy, Sociální výchovy a Pracovní výchovy.

Nejpřínosnější pro vycházející žáky byly exkurze do učilišť a domovů mládeže. Žáci měli takto možnost shlédnout prostředí výuky, odborných dílen i zažít cestu, která je bude po skončení základní školy čekat den co den či týden. Pro mnohé byla tato představa obtížná a touto cestou si ji mohli reálně zhodnotit - zda bude v jejich silách reálná či nikoli.

Pro pedagogy se uskutečnily interaktivní semináře, besedy se zástupci středních škol a učilišť regionu a také exkurze do některých z nich.

Akce pro žáky:

exkurze

učiliště v Abertamech a Nejdku - 5. 12. 2006

učiliště v Chebu - 12. 6. 2007

učiliště K. Vary, burza škol K. Vary - 22. 10. 2007

učiliště Sokolov, H. Slavkov, Kynšperk - 15. 1. 2008

učiliště Toužim - 19. 2. 2008

vesnice řemesel Ostrá - 4. 6. 2008

konference žáků

7. ročníků - 27. 3. 2007

9. ročníků - 15. 11. 2007

7. - 9. ročníků - 18. 3. 2008

8. ročníků - 24. 4. 2008

žáků a rodičů - 20. 5. 2008

Akce pro pedagogy:

interaktivní semináře, besedy, exkurze

Připraveni pro život - 13. - 14. 4. 2007

Beseda - 17. 10. 2007

Antistresový program - 22. - 24. 11. 2007

Setkání pedagogů + exkurze ISŠTE Sokolov - 1. 2. 2008

Konflikt a komunikace - 14. - 16. 2. 2008

ISŠ Cheb - 29. 2. 2008

Diagnostika profesních zájmů - 29. 4. 2008

Porcelánka + Moser K. Vary - 22. 5. 2008

Slavnostní zakončení projektu - 16. 6. 2008