I. třída - 1.,2. a 3. ročník běžné ZŠ

počet žáků - 13

třídní učitelka - Mgr. Jindra Blašková

 

foto