II. tříd

II. třída - 1., 2., 3. a 5. ročník (dle § 16, odst. 9 ŠZ)

počet dětí - 11

třídní učitelka - Mgr. Martina Bečková

asistentka pedagoga - Petra Böhmová

asistentka pedagoga - Mgr. Ivana Vondrová

foto