III. třída - 6., 8. a 9. ročník (dle § 16, odst. 9 ŠZ)

počet žáků - 12

třídní učitel - Mgr. Miroslav Hladký

asistent pedagoga - Matěj Suchopár

asistentka pedagoga - Lenka Zandtová

foto