IV. třída - 2., 3., 4., 7. a 9. ročník (dle § 16, odst. 9 ŠZ)

počet žáků - 5

třídní učitelka - Emílie Zborníková

asisentka pedagoga - Jaroslava Jiroušková

asistent pedagoga - Jan Jiroušek

foto