V. třída - 4., 8., 9. a 10. ročník (dle § 16, odst. 9 ŠZ)

počet žáků - 6

třídní učitelka - Mgr. Jana Klvačová

asistentka pedagoga - Petra Hrubá

foto