VI. třída - 2., 3., 4. a 7. ročník (dle § 16, odst. 9 ŠZ)

počet žáků - 9

třídní učitelka - Mgr. Zina Davídková

asistentka pedagoga - Barbora Stabenowová

asistentka pedagoga - Marie Hermannová