ŠKOLNÍ DRUŽINA

max. 20 žáků 1. stupně

vychovatelky: Mgr. Jindra Blašková

a Emílie Zborníková