PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA DUHOVÁ KULIČKA

ptOd 1. září 2011 byla v naší škole otevřena přípravná třída pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné.
Docházka do této třídy je bezplatná a děti se pouze slovně hodnotí.
Prvotním úkolem je „dorovnání“ znalostí a dovedností těchto dětí s ostatní populací tak, aby byly řádně připraveny na vstup do 1. třídy základní školy a předešlo se tak případným neúspěšným začátkům ve školní docházce.

Cílem vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s přihlédnutím ke specifickým požadavkům pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, je duševní a tělesný rozvoj dětí s přihlédnutím na rozvoj sociálních vztahů s kladnými mravními zásadami, posilování estetického cítění.